Katedra aplikovanej informatiky a matematiky

 
03.08.2016
Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete aktualizované zaradenie do štátnicových komisií.

01.06.2016
Milí študenti, chcete zažiť ESET na vlastnej koži a pričuchnúť si k umeniu dotiahnuť produkty k dokonalosti?
Klikni ak sa chceš dozvedieť viac

16.05.2016
Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete aktualizované zaradenie do štátnicových komisií.

04.05.2016
Veda v cenTTre
Dňa 10.05.2016 sa uskutoční popularizačná prednáška prof. Ing. Vladimíra Kvasničku, DrSc. na tému "Darwinovská evolúcia ako algoritmus (univerzálny darvinizmus)" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so začiatkom o 18:00. Všetci študenti, zamestnanci ako aj ostatní so záujmom o tému sú srdečne vítaní. Viac info .

25.04.2016
Pre študentov prihlásených na štátnu skúšku máj 2016
Podľa pokynov pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúške na FPV UCM konanej v máji 2016 je povinnosťou odovzdať požadované náležitosti na študijné oddelenie FPV UCM do 06.05.2016.
Z technických príčin bude študijné oddelenie 05. - 06.05.2016 zatvorené, preto sa (posledný) termín predlžuje na pondelok 9.5.2016.

14.04.2016
Podľa pokynov fakulty k odovzdávaniu záverečných prác študent je povinný odovzdať aj prihlášku na štátnice.

11.04.2016
V sobotu 9. apríla 2016 sa uskutočnil prvý spoločný Deň otvorených dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Viac informácií.

08.04.2016
V stredu dňa 06. apríla 2016 sa na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave uskutočnila 8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“. Viac informácií
Fotogaléria.

14.03.2016
Milí študenti, dávame Vám do pozornosti pracovnú ponuku na miesto učiteľa informatiky.

22.02.2016
Milí študenti, dávame Vám do pozornosti nasledovné pracovné ponuky.

04.02.2016
Nové zaradenie študentov 1. a 2. ročníka APIN do krúžkov + Rozvrh pre externé štúdium

25.01.2016
Prihlasovanie sa na témy záverečných prác
Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia sa do 28.2.2016 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2016/2017 cez systém AIS. Všetky témy budú v systéme AIS zverejnené po 1.2.2016.
Návod na prihlasovanie

12.10.2015
Zahraničné študijné pobyty p. Hallett
V mene p. prorektorky Doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na stretnutie s pánom Hallettom, ktoré sa bude konať 14.10.2015 o 15.hodine v novej dolnej zasadačke Z0.2 (pri schodoch).
Pán Hallett bude prezentovať možnosti študijných pobytov pre našich študentov vo Veľkej Británii.

12.10.2015
Stretnutie WorkSpace Europe
V mene p. prorektorky Doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na stretnutie so zástupcom konzorcia vysokých škôl pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+- WorkSpace Europe, p. ing. Ovesný- Strakom (http://www.workspaceeurope.sk/).
Stretnutie, spojené s prezentáciou činnosti a možností konzorcia pre našich študentov, sa bude konať dňa 13.10.2015 o 13.h. v dolnej zasadačke rektora Z0.2 (pri schodoch).

05.10.2015
Oznam pre študentov študijného programu APIN externej formy.
Kontaktné hodiny pre dokončenie zápisu budú realizované 10.10.2015 o 08:00 v miestnostiach podľa zverejneného rozvrhu.

28.09.2015
Oznam pre všetkých študentov FPV k organizácii zimného semestra 2015/2016.
Každý študent FPV má povinnosť na prvých kontaktných hodinách výučby dokončiť zápis na štúdium (treba priniesť index).
Kontaktné hodiny pre jednotlivé študijné programy dennej formy.
Rozvrhy pre študentov prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia na FPV:
Rozvrh pre 1.ročníka-05. krúžok
Rozvrh pre 1.ročníka-06. krúžok
Rozvrh pre 1.ročníka-07. krúžok
Rozvrh pre 1.ročníka-08. krúžok
Rozvrh pre 1.ročníka-09. krúžok

Viac info.

19.05.2015
Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete aktualizované zaradenie do štátnicových komisií.

11.05.2015
Milí študenti, dávame Vám do pozornosti nasledovné pracovné ponuky.
Pozície sú aktuálne ihneď s nástupom ASAP

11.05.2015
Vo štvrtok dňa 14.5.2015 o 10:00 sa v miestnosti S 3.5 uskutoční odborný katedrový seminár na tému "Riadenie IT projektu" Michal Porubčan - manažér IT projektov spoločnosti Netropolis. Seminár je určený študentom a zamestnancom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Všetci ste srdečne vítaní!

06.05.2015
Milí končiaci študenti denného a externého štúdia.
Na nasledovnom odkaze nájdete zaradenie do štátnicových komisií.

26.04.2015
Milí študenti,
máte jedinečnú šancu zhodnotiť predmety a študijné programy, ktoré ste študovali minulý semester (zimný). Je to dôležité pre zlepšenie pedagogického procesu prebiehajúceho na našej fakulte. Bližšie informácie Vám poskytnú koordinátori dotazníkového prieskumu, avšak môžete pridať svoje hodnotenie aj na predmenty, ku ktorým by ste sa chceli osobitne vyjadriť.

25.04.2015
V stredu dňa 29.4.2015 o 10:15 sa v miestnosti S 3.5 uskutoční odborný katedrový seminár na tému "Vývoj mobilnej aplikácie WakesApp od nápadu po Las Vegas" - Patrícia Žitňáková - spoluzakladateľka mobilnej aplikácie WakesApp, študentka 3. ročníka Fakulty managementu Univerzity Komenského; Matej Mihálek - spoluzakladateľ Touch4IT, vedúci tímu android programátorov určený študentom a zamestnancom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, ktorý pravidelne organizuje Katedra aplikovanej informatiky a matematiky FPV UCM. Všetci ste srdečne vítaní!

13.04.2015
Informácia pre končiacich študentov.

02.04.2015
Pokyny pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúšky na FPV UCM konanej v máji 2015.

13.03.2015
Katedrový seminár
Dňa 26.03.2015 (štvrtok) sa o 08:30 v miestnosti S 3.5 bude konať odborný katedrový seminár, na ktorý si Vás dovoľujem pozvať. V rámci tohto semináru sa uskutoční prednáška na tému „LOGO! Soft Comfort a jeho využitie v praxi“ - Ing. Darja Gabriška, PhD.

11.03.2015
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. pozýva študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY" 2015 Sekcia 3 - Aplikovanie informačných a komunikačných technológií, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2015.
Pozvánka a Prihláška
Mapa Trnavy

09.03.2015
Rozvrhy platné od pondelka 16.03.2015 do piatka 20.03.2015 pre denných študentov všetkých ročníkov.
Rozvrh pre všetky skupiny 1.ročníka
Rozvrh pre všetky skupiny 2.ročníka
Rozvrh pre všetky skupiny 3.ročníka

09.03.2015
Oznam o organizácii volieb do študentskej časti AS FPV UCM

27.02.2015
Kandidátna listina volieb do študentskej časti AS FPV UCM
Zverejnenie kandidátnej listiny volieb do študentskej časti AS FPV za študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

17.02.2015
Voľby do študentskej časti AS FPV UCM
Vzhľadom na to, že sa členom Akademického senátu FPV UCM zastupujúcim študentskú časť akademickej obce končí ich dvojročný mandát, v súlade so zásadami volieb do AS FPV UCM Akademický senát vypisuje voľby do študentskej časti AS FPV.
Viac info
Návrhový lístok na kandidáta do študentskej časti AS stiahnuť

17.02.2015
Katedrový seminár
Dňa 26.02.2015 (štvrtok) sa o 08:30 v miestnosti 611 (6 p. zasadačka rektorátu) bude konať odborný katedrový seminár, na ktorý si Vás dovoľujem pozvať. V rámci tohto semináru sa uskutoční prednáška na tému „Evolučné algoritmy pre optimalizáciu a modelovanie“ - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

06.02.2015
Zverejnené rozvrhy externých študentov + Nové zaradenie študentov 1. a 2. ročníka APIN do krúžkov

27.01.2015
Prihlasovanie sa na témy záverečných prác!!
Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia Aplikovaná Informatika sa do 28.02.2015 musia prihlásiť na témy záverečných prác na ak. rok 2015/16 cez systém AIS2. Anotácie k jednotlivým témam nájdete v systéme AIS2.

13.01.2015
Katedrový seminár
Dňa 22.01.2015 (štvrtok) sa o 09:00 v miestnosti 611 (6 p. zasadačka rektorátu) bude konať odborný katedrový seminár, na ktorý si Vás dovoľujem pozvať. V rámci tohto semináru sa uskutoční prednáška na tému „Meranie rádioaktivity v životnom prostredí“ - doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.


Hore
 

Profil katedry Aplikovaná informatika CISCO

JAMSI